Charlie Braveheart nieuwsbrief april

Nieuws van de Charlie Braveheart foundation.

In februari zijn er met ondersteuning van Charlie Braveheart 2 weken intensieve cursussen gegeven aan medewerkers uit de gezondheidszorg. Deze medewerkers waren afkomstig uit 11 verschillende ziekenhuizen en gezondheidszorgorganisaties en namen deel aan een 3-daagse fundamentals course.

Het gevolgde intensieve onderwijsprogramma helpt hen in hun dagelijkse werk met een toolbox aan vaardigheden wat direct in hun gevarieerde werkveld toepasbaar is. De betrokken docenten die deze professionals hebben geschoold en ge-coached gedurende dit onderwijs zullen ook na deze cursus ondersteuning bieden daar waar dit nodig is voor een vervolg bij uitdagingen die er mogelijk in het werkveld spelen. Hierdoor blijft het enthousiasme en de drive om te veranderen aanwezig.

Een ander initiatief is het ontwikkelen van educatief materiaal voor de docenten, toekomstige docenten en cursisten. Dit is in februari gedaan door opnames te maken van meerdere colleges en interviews te houden met docenten met expertise op specifieke onderwerpen.

 

De stichting K&Z heeft aan het onderwijs in februari geparticipeerd om ook aandacht te vestigen op de complexiteit van de rol als ouder van een kind dat behoefte heeft aan specialistische zorg. In het komende jaar zullen zij verder gaan met het ontwikkelen van tools voor ouders en kinderen gebaseerd op het al bestaande educatieve materiaal voor professionals.

Het doel in 2020 is om vanuit Charlie Braveheart support te geven aan professionals uit de gezondheidszorg om hen onderwijs aan te bieden wat een kindgerichte benadering stimuleert. Door de Covid-19 situatie is onderwijs in de huidige vorm niet mogelijk. Dit maakt dat er gekeken wordt naar andere manieren van aanbieden van onderwijs Het feit dat een deel van het onderwijs is gefilmd helpt om educatief materiaal verder te ontwikkelen. Er zal daarnaast naar gestreefd worden om onderwijsmateriaal door te ontwikkelen zowel in de huidige vorm als online om klaar te zijn wanneer mensen weer in staat zijn om deel te nemen aan het onderwijs. Voorbeelden van onlineontwikkelingen zijn infographics over juist medicatiegebruik en e-learnings.

In 2020 zal er ook maatwerk aan specifieke doelgroepen gegeven worden. Zo zal er een introductie gegeven worden in een kindgerichte benadering aan de specialistische vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige (Amstel Academie verbonden aan het VUMC) hiermee leren zij hoe kinderen te benaderen die pijn hebben en eventueel een interventie moeten ondergaan zoals bloedafname, plaatsing van een infuus of maagsonde. Deze introductie is met name om het bewustzijn te vergroten bij deze groep zorgverleners zodat men te weten komt wat er mogelijk is om stress, dwang en pijn te voorkomen en te reduceren. Hierdoor kunnen deze toekomstige specialisten helpen.