Minder pijn, minder huilen, minder overstuur (Kind en Ziekenhuis)

Meander Medisch Centrum heeft zich veel moeite getroost om na de fusie in 2002 te komen tot een integraal pijnbeleid voor kinderen die in het ziekenhuis worden behandeld. Wat het ontwikkelen van nieuw beleid in het bijzonder ingewikkeld maakte, was dat kinderen niet alleen op de kinderafdeling verblijven, maar ook verschillende poliklinieken bezoeken, zoals urologie, oogheelkunde of kaakchirurgie. De projectgroep ontwikkelde om die reden verschillende pijnprotocollen en richtlijnen; het nieuwe pijnbeleid kon zodoende ‘ziekenhuisbreed’ worden ingevoerd.

In het voormalig Medisch Centrum Molendael in Baarn, startte de medewerkers van de kinderafdeling in mei 1999 het project ‘Verpleegkundig Pijnprotocol’. De aanleiding voor het ontwikkelen van een protocol was dat de hulpverleners van de kinderafdeling elke dag geconfronteerd werden met kinderen met pijn, terwijl richtlijnen voor een eenduidige aanpak ontbraken. De artsen en verpleegkundigen van de kinderafdeling handelden in het geval van pijnbestrijding met de beste bedoelingen, maar het betrof altijd een individuele keuze, zodat er geen sprake was van een eenduidig pijnbeleid.

Lees gehele artikel (PDF)