Ga naar de inhoud

Bestel het boekje “Dit is Charlie” Nu aanvragen

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke persoonsgegevens de Stichting Charlie Braveheart verwerkt en voor welk doel deze gegevens worden gebruikt.

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Stichting Charlie Braveheart, gevestigd en kantoorhoudend aan Hub van Doorneweg 10, 2171 KZ Sassenheim ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 72376961 (hierna: ‘Charlie Braveheart’).

1. Soorten persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens op onze website www.charliebraveheart.com (hierna: “Website”), wanneer u een donatie aan ons doet. Dit zijn gegevens zoals uw voornaam, achternaam en e-mailadres.

2. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Wij gebruiken de onder artikel 1 genoemde gegevens voor de volgende doeleinden:

a) Verwerken van donaties
De gegevens worden gebruikt voor het verwerken van de donaties die wij ontvangen van donateurs.

b) Email marketing
Wij gebruiken uw e-mailadres voor het versturen van elektronische nieuwsbrieven en andere elektronische communicatie.

c) Wet- en regelgeving
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

3. Cookies
De meeste websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen. Bekende voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en met cookies vergelijkbare technologieën, waaronder scripts en fingerprints (hierna: “cookies”). De Website maakt uitsluitend gebruik van functionele cookies. Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om onze Website naar behoren te laten functioneren. Indien u niet wilt dat er cookies worden geplaatst dan kunt u dit via de instellingen van uw browser aanpassen. Raadpleeg indien nodige hiervoor de helpfunctie van uw browser.

4. Toestemming van betrokkene
Door het gebruik van onze Website, stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en openbaar worden gemaakt in overeenstemming met deze privacyverklaring. Indien u niet akkoord gaat met deze privacyverklaring, gelieve dan geen gebruik te maken van deze Website en geen persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

5. Beveiligingsmaatregelen
Charlie Braveheart respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt ervoor zorg dat de persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt om ongeoorloofde toegang, wijziging of misbruik te voorkomen.

Charlie Braveheart heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijzigingen.

De persoonsgegevens worden niet verwerkt in landen buiten de EER.

6. Verwerkers
Charlie Braveheart verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij zij hiertoe op grond van een wettelijke bepaling of een uitspraak van de rechtbank of toezichthoudende instantie verplicht is, dan wel indien dit noodzakelijk is in het belang van het voorkomen, opsporen of vervolgen van strafbare feiten (zoals bedrog, fraude of oplichting) of u daarvoor toestemming heeft gegeven.

7. Websites van derden
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de Website en niet op websites van derden waarvoor op de Website een doorlink mogelijkheid is opgenomen. Wij raden u aan om de privacy voorwaarden van de websites van derden goed door te nemen voordat u overgaat tot het delen van persoonsgegevens.

8. Rechten van betrokkenen
U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit geldt in het bijzonder voor uw rechten van toegang, rectificatie, restrictie, bezwaar, verwijdering en gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kunt u contact opnemen via: info@charliebraveheart.com. Houd er rekening mee dat we in sommige gevallen om aanvullende informatie kunnen vragen om uw identiteit deugdelijk vast te stellen.

Charlie Braveheart zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor de hierboven vermelde doeleinden en om te voldoen aan wet- en regelgeving. Nadat het niet meer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te bewaren, worden deze door ons verwijderd.

9. Vragen en klachten
Indien er vragen zijn over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop Charlie Braveheart gebruik maakt van uw persoonsgegevens, dan kunnen deze op de volgende wijze worden gesteld:

Mail kan worden gericht aan: info@charliebraveheart.com

Post kan worden gericht aan:

Stichting Charlie Braveheart
T.a.v. Jan Wulf van Alkemade
Hub van Doorneweg 10
2171 KZ Sassenheim

Eventuele klachten over de verwerking van de persoonsgegevens kunnen worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kunt u hier meer informatie over vinden.

10. Wijzigingen privacyverklaring
Charlie Braveheart kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie van de privacyverklaring op de Website te plaatsen. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Cookie voorkeuren" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op “Accepteer alle”.

Cookie settings
Privacy Policy

Functional cookies

Functionele cookies zijn bijvoorbeeld sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de site, en derhalve ook niet uit te schakelen.

Analytical cookies

Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.