Stichting Charlie Braveheart gelooft in het belang van pijn- en stressvermindering bij ziekenhuisbehandelingen voor kinderen.

Stichting Charlie Braveheart

Onze doelstelling is om behandelingen bij kinderen in ziekenhuizen zoveel mogelijk dwang, stress- en pijnvrij te maken. Van de Spoedeisende Hulp tot de diverse afdelingen van Orthopedie, Brandwondenbehandeling, Reumatologie, KNO en Oncologie.

Onze missie is om medische en verzorgende professionals te trainen met de volgende tools:

  1. Focustaal
  2. Hypnose
  3. Muziek
  4. Sedatie met lachgas
  5. Technologie ondersteuning

Partners

Trainings-
programma

Stichting Charlie Braveheart streeft ernaar jaarlijks 500 mensen in de 80 Nederlandse ziekenhuizen op te leiden om zo over 5 jaar minimaal 2500 mensen vertrouwd te hebben gemaakt met deze effectieve tools.

Er is een platform in ontwikkeling waar kennis gedeeld kan worden en  professionals kunnen werken aan onderwijs en innovatie op het gebied van een kindgerichte benadering.

In de zomer van 2019 zijn twee pilot scholingen gelanceerd waarbij meerdere ziekenhuizen hebben deel genomen en dit scholingsprogramma zal in 2020 verder worden uitgerold.

Onze doelstelling is om behandelingen bij kinderen in ziekenhuizen zoveel mogelijk stress-, dwang- en pijnvrij te maken. Van de Spoedeisende Hulp tot (specialistische) Kinderafdelingen, röntgenafdelingen, bloedafname afdelingen en alle andere afdelingen waar kinderen pijnlijke of angstige handelingen moeten ondergaan.

Dit strekt van de Spoedeisende Hulp tot de diverse afdelingen van Orthopedie, brandwondenbehandeling, Reumatologie, KNO en Oncologie.

Charlie Braveheart

Op 10 mei 2017 veranderde het leven van de 5-jarige Charlie en haar familie op ongehoord dramatische wijze.

Zij werd die dag gediagnostiseerd met Acute Lymfatische Leukemie (ALL).

Er is meteen gestart met intensieve chemotherapie in het Emma Kinderziekenhuis in het AMC (Amsterdam) onder de bezielende leiding van kinderoncoloog dr. Marianne van de Wetering en haar team.

De volgende tegenslag diende zich drie weken later aan toen Charlie met de eerste complicaties te maken kreeg. Een cocktail aan medicijnen en middelen onderdrukten de bijwerkingen en symptomen maar maakten haar op momenten zieker dan de leukemie zelf.

De veerkracht van een jong kind is in dergelijke situaties van ongekende proporties. Daarnaast proberen familie en specialisten trauma’s gedurende het hele proces zoveel mogelijk te beperken.

Pijn- en stressbestrijding

Echter kwam al snel aan het licht dat er op het gebied van pijn- en stresspreventie onvoldoende adequate middelen voor handen waren.

Het afnemen van bloed, het inbrengen van infusen, PICC-lijnen plaatsen, een sonde inbrengen of port-a-cath bevestigen zijn opeens dagelijkse realiteit.

Deze zeer pijnlijke maar vooral beangstigende ervaringen kunnen blijvende littekens op de geest van een jong kind achterlaten.

Helaas is Charlie’s situatie niet uniek en zijn er te veel kinderen die met een vergelijkbare harde werkelijkheid te kampen hebben.

Charlie’s ouders en grootouders hebben de Stichting Charlie Braveheart opgericht, om voor al deze kinderen het ondragelijke iets dragelijker te maken.

Fundraisings & Ambassadeurs

Door donateur voor 5 jaar te worden kun jij dit initiatief steunen.

De stichting heeft de ANBI-status, die ervoor zorgt dat je bijdrage fiscaal aftrekbaar is in je aangifte inkomstenbelasting.

De fundraising wordt gedaan door Ambassadeurs die een event organiseren waar zowel een professional als een ervaringsdeskundige komt vertellen over het onderwerp en hun ervaringen.

Doneer nu