Stichting Charlie Braveheart gelooft in het belang van pijn- en stressvermindering bij ziekenhuisbehandelingen voor kinderen.

Stichting Charlie Braveheart

Onze doelstelling is om behandelingen bij kinderen in ziekenhuizen zoveel mogelijk stress- en pijnvrij te maken. Van de Spoedeisende Hulp tot de diverse afdelingen van Orthopedie, Brandwondenbehandeling, Reumatologie, KNO en Oncologie.

Onze missie is om medische en verzorgende professionals te trainen met de volgende tools:

  1. Focustaal
  2. Hypnose
  3. Muziek
  4. Sedatie met lachgas
  5. Technologie (o.a. VR-brillen)

Partners

Trainings-
programma

Stichting Charlie Braveheart streeft ernaar jaarlijks 500 mensen in de 80 Nederlandse ziekenhuizen op te leiden om zo over 5 jaar minimaal 2500 mensen vertrouwd te hebben gemaakt met deze effectieve tools.

Hiervoor wordt een trainingsapp ontwikkeld met duidelijke uitleg-en instructievideo’s die voor verschillende niveaus van expertise toepasbaar zijn.

Een pilot van dit programma wordt per direct gelanceerd in het Prinses Maxima Centrum en haar 15 shared-care ziekenhuizen, voordat het grootschalig wordt uitgerold in de overige ziekenhuizen.

Onze doelstelling is om zoveel mogelijk stress- en pijnvrije behandelingen in ziekenhuizen te creëren voor alle kinderen die deze nare en traumatische behandelingen moeten ondergaan.

Dit strekt van de Spoedeisende Hulp tot de diverse afdelingen van Orthopedie, brandwondenbehandeling, Reumatologie, KNO en Oncologie.

Charlie Braveheart

Op 10 mei 2017 veranderde het leven van de 5-jarige Charlie en haar familie op ongehoord dramatische wijze.

Zij werd die dag gediagnostiseerd met Acute Lymfatische Leukemie (ALL).

Er is meteen gestart met intensieve chemotherapie in het Emma Kinderziekenhuis in het AMC (Amsterdam) onder de bezielende leiding van kinderoncoloog dr. Marianne van de Wetering en haar team.

De volgende tegenslag diende zich drie weken later aan toen Charlie met de eerste complicaties te maken kreeg. Een cocktail aan medicijnen en middelen onderdrukten de bijwerkingen en symptomen maar maakten haar op momenten zieker dan de leukemie zelf.

De veerkracht van een jong kind is in dergelijke situaties van ongekende proporties. Daarnaast proberen familie en specialisten trauma’s gedurende het hele proces zoveel mogelijk te beperken.

Pijn- en stressbestrijding

Echter kwam al snel aan het licht dat er op het gebied van pijn- en stresspreventie onvoldoende adequate middelen voor handen waren.

Het afnemen van bloed, het inbrengen van infusen, PICC-lijnen plaatsen, een sonde inbrengen of port-a-cath bevestigen zijn opeens dagelijkse realiteit.

Deze zeer pijnlijke maar vooral beangstigende ervaringen kunnen blijvende littekens op de geest van een jong kind achterlaten.

Helaas is Charlie’s situatie niet uniek en zijn er te veel kinderen die met een vergelijkbare harde werkelijkheid te kampen hebben.

Charlie’s ouders en grootouders hebben de Stichting Charlie Braveheart opgericht, om voor al deze kinderen het ondragelijke iets dragelijker te maken.

Fundraisings & Ambassadeurs

Door donateur voor 5 jaar te worden kun jij dit initiatief steunen.

De stichting heeft de ANBI-status, die ervoor zorgt dat je bijdrage fiscaal aftrekbaar is in je aangifte inkomstenbelasting.

De fundraising wordt gedaan door Ambassadeurs die een event organiseren waar zowel een professional als een ervaringsdeskundige komt vertellen over het onderwerp en hun ervaringen.

Doneer nu