Ga naar de inhoud

Bestel het boekje “Dit is Charlie” Nu aanvragen

Wie is Charlie Braveheart?

Kom alles te weten over de Charlie Braveheart Foundation, de mensen erachter en de missie.

Missieverklaring

De doelstelling van Charlie Braveheart is om behandelingen bij kinderen in de gezondheidszorg zoveel mogelijk dwang-, pijn- en stressvrij te maken. Uiteenlopend van de Spoedeisende hulp, tot aan de diverse andere afdelingen zoals Orthopedie, Brandwondbehandeling, Reumatologie, KNO en Oncologie.

Algemeen

Adres:
Hub van Doorneweg 10
2171 KZ Sassenheim

E-mailadres: info@charliebraveheart.com

Rekeningnummer (IBAN): NL04 ABNA 0828 4083 27
KvK: 72376961
RSIN: 859089812

Organisatie

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Jan Wulf van Alkemade
Secretaris: Bibi van der Velden
Penningmeester: Norbert van Hamond
Algemeen bestuurslid: Anna van Essen

Werving middelen

De stichting werft middelen in de vorm van donaties.

De ontvangen middelen worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling.

Charlie Braveheart heeft de ANBI status, lees via de knop hieronder meer over de ANBI belastingvoordelen.

Financiën

Aan het einde van ieder boekjaar worden een balans en een staat van baten en lasten opgesteld.

Invulling van de wensen geschiedt in verhouding tot het succes van de fondsenwerving. Eerste toezeggingen geven aan dat de begroting kan worden gebaseerd op een jaarlijks inkomen van de stichting van meer dan € 500.000,-.

De doelstellingen van de stichting zijn evenredig met het succes van de fondsenwerving.

Beleidsplan

In dit beleidsplan staan de initiatieven omschreven van Charlie Braveheart. Deze initiatieven staan in dienst van de geformuleerde missie en visie.

Visie

De stichting Charlie Braveheart gelooft in het belang van pijn- en stressvermindering bij ziekenhuisbehandelingen voor kinderen.

Missie

De stichting stelt zich ten doel om zoveel mogelijk behandelingen in ziekenhuizen pijn- en stressvrij te maken voor kinderen die behandelingen moeten ondergaan.

Hierbij zijn een aantal tools ondersteunend in het reduceren van angst, pijn en stress.

 • Focustaal
 • Hypnose
 • Muziek
 • Sedatie (Nitrous oxide)
 • Overige (technologische) ontwikkelingen

Doelstelling

De doelstelling van Charlie Braveheart is om behandelingen bij kinderen in de gezondheidszorg zoveel mogelijk dwang-, pijn- en stressvrij te maken. Uiteenlopend van de Spoedeisende hulp, tot aan de diverse andere afdelingen zoals Orthopedie, Brandwondbehandeling, Reumatologie, KNO en Oncologie.

Een secundaire doelstelling is het creëren van een sterk draagvlak zodat deze missie bij een breed publiek bekend wordt. Dit gaat tevens om het zoeken naar samenwerkingsverbanden met andere initiatieven en partners.

Daarnaast vraagt dit ook samenwerkingsverbanden met commerciële partijen om aandacht te vragen voor onze missie en hiermee exposure te zoeken voor dit onderwerp.

Strategische activiteiten

Hieronder staan strategische activiteiten geformuleerd, die door Charlie Braveheart worden ondernomen of worden ondersteund.

 • Door middel van events, nieuwsbrieven en aanvullende communicatievormen worden de donateurs en geïnteresseerden geïnformeerd over behaalde resultaten waarmee impact in de praktijk wordt gerealiseerd.
 • Er is een betrokken en bevlogen groep experts, deels werkzaam bij het PROSA Kenniscentrum. Deze zorgprofessionals hebben allen uitgebreide ervaring daar waar het gaat om procedureel comfort zij geven onderwijs en zoeken naar mogelijkheden om procedureel comfort in de praktijk te realiseren en aan anderen over te dragen. De stichting Charlie Braveheart ondersteunt deze innovatieve activiteiten.
 • Connectie met partners en bestaande initiatieven zal op strategisch en op samenwerkingsgebied worden doorontwikkeld (zowel commercieel als non-profit)

Investeren in onderwijs

Het onderwijs dat door Charlie Braveheart ondersteund wordt is continu in ontwikkeling. Er zal ondersteuning gegeven worden aan een kenniscentrum voor procedureel comfort. Vanuit dit centrum wordt onderwijs aangeboden , zullen onderwijsonderdelen worden doorontwikkeld en zal gezocht worden naar een goede aansluiting met de operationele praktijk, om hiermee de implementatie te versterken en impact te vergroten.

Samenwerkingsverbanden en funding

Binnen de bestaande initiatieven – die binnen hetzelfde gebied opereren of in het verlengde daarvan -wordt contact gezocht om daar waar nodig naar elkaar te kunnen verwijzen en elkaar te versterken. Betrokken partijen zijn o.a. Stichting Kind en Ziekenhuis, Skills4comfort, Prinses Máxima Centrum.

Ook het creëren van draagvlak bij partijen die invloed hebben op het gebied van landelijke en Europese regelgeving en beleid zijn hierin belangrijk. Hierbij kan gedacht worden aan beroepsverenigingen, politieke partijen, EU- State of Health.

Naast bovenstaande is het ook van belang om bij diverse instanties te zoeken naar fondsen om het uiteindelijk doel te kunnen behalen. Deze fondsen zullen op meerdere manieren gezocht worden:

 • Binnen het bestaande netwerk door het organiseren van fondsenwervende activiteiten.
 • Door koppeling aan bestaande merken en organisaties.
 • Benaderen van Zorgverzekeraars, Europese fondsen en ZonMw.

Support

Hieronder staan meerdere initiatieven en organisaties waar de stichting Charlie Braveheart ondersteuning aan geeft.

Hypnotherapie

Charlie Braveheart ondersteunt Skills4comfort bij het geven van cursussen in taalgebruik en hypnose voor kinderen. Dit wordt onder andere gedaan binnen het Prinses Maxima centrum voor kinderoncologie.

Kenniscentrum procedureel comfort

Charlie Braveheart ondersteunt het kenniscentrum voor procedureel comfort. Dit is een kenniscentrum waar de experts op het gebied van een kindgerichte benadering samenkomen. Er worden verschillende vormen van onderwijs aangeboden aan zorgverleners die in hun dagelijkse praktijk met kinderen te maken hebben. Zij worden in dit onderwijs geschoold in een goede kindgerichte benadering en krijgen een set aan tools aangereikt hoe dit in de praktijk toe te passen. De experts van dit kenniscentrum blijven, nadat een cursus is gevolgd, in contact met deelnemers om hiermee ook te ondersteunen bij implementatie en om de cursisten te blijven voeden met nieuwe inzichten en informatie. Hieronder staat in het kort het onderwijsportfolio opgenomen van het kenniscentrum.

Fundamentals course

Deze cursus is de basis voor zorgverleners waarin alle componenten van het creëren van een menselijke connectie, farmacologische maar ook non-farmacologische componenten zullen worden behandeld. De cursus zal 4- 6 keer per jaar worden gegeven.

PROSA Conference

De stichting Charlie Braveheart draagt bij aan het tot stand komen van het PROSA congres. In 2020 zal de Prosa conference online plaatsvinden. Dit is een initiatief wat een keer per 2 jaar wordt aangeboden. Hiermee worden ook zeer veel internationale healthcare professionals gestimuleerd in het verwerven en delen van kennis en vaardigheden.

Custom courses

Charlie Braveheart ondersteunt ook het ontwikkelen van maatwerk oplossingen die aansluiten bij de praktijk. Sommige zorgverleners komen maar voor een deel in aanraking met het zorgproces rondom kinderen. Denk hierbij aan het priklaboratorium, ambulancediensten en huisartsenposten.

Opleidingen

Bij o.a. de vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige zal een dagdeel een introductie gegeven worden om de groep toekomstige zorgverleners al in hun opleiding kennis te laten maken met de mogelijkheden en tools om de zorg pijn-, dwang- en stressvrij te maken.

Consultancy

Er is nu al een toegenomen vraag naar consulten aan de faculty, van ex-cursisten die in de praktijk te maken krijgen met complexe casuïstiek. Hier wordt op ingespeeld door aan te sluiten bij diverse (digitale) overleggen om hierin van advies te voorzien. Ook is hierbij sprake van implementatie van diverse technieken zoals lachgas, Dexdor etc.

E-learning

Een digitaal platform is in ontwikkeling om de deelnemers aan het onderwijs van informatie te voorzien, te ondersteunen bij vragen in de praktijk en te blijven voeden met nieuwe informatie op het gebied van een kindgerichte benadering.

Wij gebruiken cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren en het webverkeer te analyseren. Lees meer over hoe wij cookies gebruiken en hoe u ze kunt beheren door op "Cookie voorkeuren" te klikken. Als u akkoord gaat met ons gebruik van cookies, klikt u op “Accepteer alle”.

Cookie settings
Privacy Policy

Functional cookies

Functionele cookies zijn bijvoorbeeld sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de site, en derhalve ook niet uit te schakelen.

Analytical cookies

Om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.