Charlie braveheart nieuwsbrief oktober

Charlie braveheart nieuwsbrief oktober

Beste vrienden van Charlie Braveheart,

De activiteiten die we kunnen ondernemen in deze Covid-tijd zijn anders dan normaal.
Toch zijn er diverse projecten die goed navolging vinden, al is het nu op iets kleinere schaal.
In deze nieuwsbrief willen we u informeren over de behaalde voortgang bij een aantal van
onze initiatieven, en over enkele ontwikkelingen in de nabije toekomst.

Kenniscentrum
Vanuit Stichting Charlie Braveheart wordt een kenniscentrum ondersteund waar kennis en
informatie voor zorgprofessionals ontwikkeld en gedeeld kan worden. Het gaat hierbij om
onderwijs, het ontwikkelen van richtlijnen, protocollen en support bij implementatie en
advies. (www.fromfeartotrust.com)

Terugkoppeling vanuit de praktijk
De deelnemers aan de cursussen in het eerste kwartaal worden regelmatig benaderd om
implementatie en follow up te monitoren. Deze deelnemers/teams zijn volop bezig met het
organiseren van vervolgonderwijs in de eigen instellingen, en worden vanuit het kenniscentrum ondersteund.

Onderwijs aan professionals
Gelukkig kunnen we het onderwijs In het najaar hervatten, weliswaar in kleinere groepen.
In november zullen cursussen worden gegeven in Maastricht (bij het EMTRAC) en in
Amsterdam (bij B-Building). Hier zullen 45 professionals (verpleegkundigen, medisch
pedagogisch zorgverleners, kinderartsen en anesthesisten) worden geschoold in een
kindgerichte benadering. Deelnemende ziekenhuizen zijn o.a. het Emma Kinderziekenhuis
(Amsterdam MC), het AZ uit Brugge en het Spaarne Gasthuis.

Vereniging O.I. (osteogenesis imperfecta) en Metakids
Er is intensief contact met de Vereniging O.I. (osteogenesis imperfecta, ook wel bekend als
de broze bottenziekte) om gezamenlijk op te trekken waar het gaat om een goede
benadering in de diverse zorginstellingen van deze groep kwetsbare kinderen die frequent
fracturen oplopen.
Ook met de Stichting Metakids (kinderen met stofwisselingsziekten) is nauw contact om ook
voor deze groep kinderen – die minder zichtbaar is maar wel zeer veel in aanraking komt met
zorg – de benadering en interventies beter vorm te geven.

Kinderthuiszorg
Steeds meer zorg en ook complexe zorg wordt naar de thuissituatie verplaatst. Dat maakt
dat ook hier zorgmedewerkers steeds vaker met complexe casuïstiek te maken krijgen (zoals
o.a. stofwisselingsziekten). In het 1e kwartaal van 2021 zal, vanuit het kenniscentrum,
maatwerkonderwijs worden aangeboden aan de organisatie Kinderthuiszorg, om alle
zorgmedewerkers in aanvullende vaardigheden te scholen.

Amstel Academie
In september en november geeft een van onze facultyleden een aantal introductiecolleges
aan de vervolgopleiding tot Kinderverpleegkundige, verbonden aan het Amsterdam UMC.

Implementatie support
Op dit moment loopt er een begeleidingstraject bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis om te
ondersteunen bij de implementatie van lachgas. Dit is onder andere al gedaan door mee te
kijken naar de technische opstelling voor de praktijk en door middel van het on-site geven
van supervisie bij de behandeling van kinderen.

Charlie Braveheart Europe
Dit najaar zal Charlie Braveheart Europe in Zwitserland worden opgericht, om vanuit hier
ook initiatieven in Zwitserland, Italië en Frankrijk te ondersteunen. Hiervoor wordt o.a. het
internationale netwerk van experts aangesproken die veel kennis hebben gericht op een
angst- pijn- en dwangvrije zorg.

Dutch Design Week
Vanuit Studio Uncoated wordt geparticipeerd aan de Dutch Design Week. Het onderwerp is
stressreductie door ademhalingsregulatie. Tijdens dit digitale event, van 17-25 oktober a.s.,
worden design en experts vanuit meerdere invalshoeken aan elkaar gekoppeld. Ook zal er
een paneldiscussie gehouden worden hoe dit design vanuit medisch en empatisch
perspectief stressreductie kan bevorderen.

https://ddw.nl/nl/programma/2809/aiki

We hopen u met deze nieuwsbrief goed geïnformeerd te hebben over de stand van zaken
met onze stichting in deze moeilijke en turbulente tijd.
Heel hartelijk dank voor uw aandacht en ondersteuning!