Voorkom angst, stress en trauma (Kind en Zorg)

Kinderen worden niet altijd goed voorbereid op een operatie. Ze ervaren angst en stress doordat zijzelf en hun ouders niet precies weten wat er gaat gebeuren. Dit blijkt uit het onderzoek Ik wil met minder angst, stress en trauma’s samen naar de operatie! van Stichting Kind en Ziekenhuis. Een belangrijke aanbeveling is dat kinderen en ouders altijd van tevoren een volledig overzicht moeten krijgen van het hele proces van het gesprek bij de arts tot aan de operatie. Zodat kinderen en ouders mee kunnen beslissen, eigen regie behouden en overzicht krijgen van wat er gaat gebeuren.

In de Ervaringsmonitor van Kind & Ziekenhuis kunnen kinderen en ouders hun verhalen schrijven over wat ze hebben meegemaakt in ziekenhuizen en zorgorganisaties. Daarin komt regelmatig naar voren dat angst, stress en trauma ontstaan in het ‘preoperatieve proces’, de voorbereiding op een operatie. Hoe komt dat, en hoe kan het aangepakt worden?

Lees gehele artikel