Pijn en kwaliteit van zorg (Kind en Ziekenhuis)

Een juiste beoordeling van pijn is een voorwaarde voor een effectieve bestrijding van pijn.

De kwaliteit van de zorg is tegenwoordig een vaak geformuleerd aandachtspunt van een ziekenhuisorganisatie. Wil de kwaliteit van zorg inhoud krijgen, dan zijn een adequate preventie en bestrijding van (onnodige) pijn essentieel en onmisbaar. Pijn is één van de meest voorkomende verschijnselen in het ziekenhuis. Preventie van pijn in het ziekenhuis zou één van de belangrijkste doelstellingen van het medisch en verpleegkundig handelen moeten zijn. Pijn is een subjectieve ervaring, bepaald door een ingewikkelde wisselwerking tussen biologische, psychologische en sociale factoren.

Lees gehele artikel (PDF)