Voorkomen, herkennen en bestrijden van pijn (Kind en Ziekenhuis)

Dagverpleging bij kinderen kan van veel kanten worden bekeken, onder andere uit de invalshoeken van de wenselijke voorzieningen, de indicatiestelling en de toe te passen anesthesie. Een ander belangrijk aspect bij dagverpleging van kinderen is het pijnbeleid.

Omdat het bij dagverpleging voornamelijk om operatieve ingrepen gaat, kan gevoeglijk worden aangenomen, dat er sprake zal zijn van postoperatieve acute pijn. Pijn die is aangedaan en die wordt veroorzaakt door de ingreep. Het is juist bij de vaak routinematige ingreep een extra uitdaging om deze pijn te voorkomen en te bestrijden.

Lees gehele artikel (PDF)